Folksångaren Asik Ihsani död

Ett av de stora namnen inom den progressiva folkkulturen, Asik Ihsani, har gått bort uppger Sol haber. Han föddes 1932 i Diyarbakir i en fattig familj och emigrerade tidigt till Istanbul för att söka lyckan där. Innan hans karriär tog fart arbetade han bland annat som gruvarbetare, men skulle snart bli en av de stora profilerna i Anatoliens kulturliv.

Ihsani blev redan på 1950-talet en uppskattad figur i den så kallade asik-kulturen, känd för sina progressiva böjningar.

Under vänstervågen på 60-talet började Ihsani sjunga sånger med mer politiskt innehåll och han var själv med i Turkiska arbetarpartiet (Türkiye Isci Partisi, ej att förväxla med kryptofascistiska ”Isci Partisi” ). Han satt i fängelse på 1970-talet och flydde från Turkiet efter 12 september-juntan 1980. Ihsani bodde under lång tid i Frankrike för att sedan återvända till Diyarbakir på 1990-talet. Han hade miljontals lyssnare och har i vänsterkretsar varit en fortsatt populär artist under hela sin karriär.

Tillsammans med en rad andra folksångare tillhör han nu en skara progressiva artister som visserligen lämnat jordelivet, men som för evigt är odödliga genom den musik de gett oss. Vila i frid, Asik Ihsani.