Turkisk fotboll och politik i Josimar

ECApYOlXoAA_pTP

För den som gillar politisk långläsning om fotboll kan jag tipsa om mina 20 000-tal tecken om den turkiska uppstickarklubben Basaksehir från det senaste numret av det norska fotbollsmagasinet Josimar.

Artikeln fokuserar på Basaksehirs politiska kontakter sedan bildandet, med fokus på de senaste årens allt tydligare kopplingar till president Recep Tayyip Erdogans maktparti AKP. Rubriken Presidentens menn säger egentligen allt, men många av detaljerna har aldrig tidigare publicerats utanför Turkiet.

Teckna en prenumeration på kvalitetstidningen Josimar för att både utveckla din norska och läsa mer om Turkiets kanske mest politiska klubb.

Tillbakablick: När ett folk satte sig själv på agendan

Artikeln tidigare publicerad i Svartvitt.

____________

När ett folk satte sig själv på agendan

Resningen den 31 maj i Turkiet var resultatet av en lång period av oro bland befolkningen.Svartvitt ger bakgrunden till landets hittills största uppror och ger en bild av ett Turkiet i förändring.

Taksim-torget i Istanbul som en månad tidigare med våld stängdes för förstamajfirare var plötsligt överfullt. Miljoner människor ockuperade torget och Gezi-parken i början av juni. Turkiet upplevde en historisk resning när folket till slut tog bladet från munnen och sa ”vi finns också här” till premiärminister Recep Tayyip Erdogan och regeringen.

Miljonerna på gatorna var inte inbördes överens om vilket samhälle de ville skapa. Så långt nådde aldrig protestformuleringen. Faktum är att skälen till mobiliseringen också skilde människor åt. En av Gezi-upprorets största landvinningar är att regeringspartiet Adalet ve Kalkinma Partisis (Rättvise- och utvecklingspartiet) angrepp mot människors friheter kunde sättas i ett sammanhang där individer och grupper med olika klassbakgrund, ideologisk hemvist och bekymmer förde en dialog och agerade tillsammans. Det gemensamma motståndet kunde exempelvis sammanföra grupper av islamister med sekulära och till och med ärkefiender som prokurdiska rörelser och turkiska nationalister.

Somliga upprorsmakare kände vrede över en alltmer konservativ AKP-attityd rörande jämställdhet, efter Erdogans uppmaningar om att skaffa 3-5 barn och återkommande utspel mot preventivmedel och kejsarsnitt. En aktiv politik i människors sängkammare oroade feminister. Andra såg konservatismen ligga till grund för strängare alkohollagar. Idag får alkohol exempelvis inte säljas efter klockan 22.00 i affärerna. ”Generösare lagar än i Sverige ändå” menade observatörer, samtidigt som den inhemska befolkningen snarare kände ilska över att regeringsföreträdare öppet utpekade alkoholanvändare som alkoholister.

Listan över källan till demonstranternas oro kan göras lång. Press- och yttrandefrihet, fackliga rättigheter och korruption är bara några områden där AKP har haft svårt att uppvisa positiva resultat de senaste åren. Ändock grundar sig indignationen inte alltid på de tekniska detaljerna i AKP:s politik. Det handlar om en syn på medborgarna som i alla lägen förväntas vara tacksamma mot regeringen. En nedlåtande attityd – eller i värsta fall direkta angrepp – mot oliktänkande har skapat bilden av ett AKP som syftar till att forma människor efter en egen mall. Till slut fick ”de andra” nog.

En ny Turkiet-bild

Turkiet är under förändring. Bilden av landet likaså. Unga kvinnor har visat att de är en aktiv politisk kraft och den tidigare underskattade 80- och 90-talistgenerationen har klivit fram på den politiska scenen. Genom statskuppen och juntans maktövertagande 1980, när civilsamhället i allmänhet och vänstern i synnerhet jämnades med marken, skapades förutsättningar för en apolitisk ungdom. Den självförstärkande bilden har gjort att politiska bedömare aldrig har tillskrivit Turkiets ungdomar rollen som strategiska förändringsaktörer i samhället. När folket satte sig själv på agendan var ungdomarna ändå en av de absolut viktigaste krafterna på barrikaderna.

Den sociala explosionen som fyllde gatorna är en indikation på att de befintliga politiska institutionerna inte är tillräckliga för att skapa entusiasm hos kritiska medborgare. Majoriteten i den unga upprorsgenerationen var tidigare inte politiskt aktiv i traditionell mening. De flesta varken var eller är partimedlemmar. Men de är beredda att ta till gatorna och ställa krav. När udden är riktad mot AKP och en osynlig spets når de etablerade politiska partierna och rörelserna i opposition är det således relevant tala om en antipolitisk snarare än en apolitisk generation. Det våras för de sociala rörelserna när partipolitiken inte är lockande för människor som vill försvara sina medborgerliga fri- och rättigheter.

Framtvingade reformer

Regeringens hantering av missnöjet – med polisvåld och hånfulla utspel mot oliktänkande – har inneburit en ytterligare förändring. AKP är inte otvetydigt populärt och inkluderande som bedömare har gjort gällande för. ”AKP-modellen” som marknadsförs i Nordafrika och Mellanöstern i efterdyningarna av den arabiska våren är inte längre lika attraktiv för att skapa en demokratisk ordning.

En nyliberal ekonomisk politik som prioriterar profit framför människors behov – i det här fallet stadsförnyelseprojekten i Gezi som syftar till att riva parker för att bygga köpcenter – och en konservativ social politik som försvaras med våld är inte längre ett givet framgångsrecept med andra ord.

Upproret pågår än, om än i mindre omfattning än tidigare. Detta i bland annat i Ankara där stora grönområden vid universitetet ODTÜ riskerar att förloras till förmån för ett vägbygge, något upprörda studenter vägrar acceptera. September månad blev åter blodigt, när en demonstrant bland annat dödades i Antakya i södra Turkiet.

För tillfället praktiserar proteströrelsen ett alternativ. Idag diskuteras Turkiets framtid i drygt 100 olika parker i så kallade folkforum runtom i landet. Med deltagardemokratiska principer tas beslut om nya aktioner och strategier i sann Gezi-anda. Folkforumen är relativt ineffektiva, men står för ett alternativ och har redan agerat som en påtryckargrupp trots att denna protest har begränsade möjligheter att ställa krav på nationell nivå.

I slutet av september presenterade AKP ett reformpaket bland annat innehållandes lättnader i användandet av det kurdiska språket i offentliga sammanhang. Krafttag utlovas mot hatbrott, samtidigt som regeringen även öppnar för en förändring av den impopulära tioprocentsspärren till parlamentet. Trots utspelen uppfattas AKP inte längre som ett progressivt reformparti, framförallt då förändringarna ses som framtvingade av faktorer som fredssamtalen med den kurdiska rörelsen och Gezi-protesterna.

Missnöjesyttringarna lär fortsätta, åtminstone så länge regeringen håller fast vid en minimalistisk demokratisyn där 50 procent av rösterna innebär att landets andra halva förbises. Men den politiska polariseringen som är regel snarare än undantag mellan regeringsparti och opposition har fått en ny aktör att ta hänsyn till – vanliga medborgare som har insett sin styrka och är beredda att försvara sina rättigheter på gatorna.

Ekim Caglar, frilansskribent och statsvetare bosatt i Istanbul

Från Gezi-seminariet på ABF Play

Det råder ett stort missförstånd kring Gezi-upprorets framtid. Flera bedömare har lättvindigt dödförklarat den rörelse som satte AKP-regeringen i gungning under sommaren. Faktum är dock att vissa händelser redan nu kan betraktas som positiva milstolpar i Turkiets historia, även om protestplattformen på kort sikt inte kan utmana regeringen.

Detta och den så kallade ”Gezi-kommunen” var två av ämnena som togs upp under ABF- och Palmecenter-seminariet Occupy Gezi – vad hände? som nu går att se via ABF Play.

Om ultras’ roll i Gezi-upproret i Josimar

Läser man norska och vill snöa in sig på ämnet subversiva fotbollsläktare kan min artikel i det senaste numret av det norska fotbollsmagasinet Josimar rekommenderas. Presentation av artikeln:

Tyrkia: Den 31. mai eksploderte en folkelig oppstand i Tyrkia. Det var samtidig startskuddet for en historisk enighet mellom bitre Carsi-demonstration (och GS-folk)fotballrivaler. For i spissen av demonstrantene gikk ultras fra Galatasaray, Fenerbache og Besiktas. Bare noen uker tidligere hadde hooliganismen vært gjenstand for store debatter etter at den 20 år gamle Fenerbache-supporteren Burak Yildirim ble stukket ihjel av en gruppe Galatasaray-tilhengere. Men i opprøret mot statsminister Recep Tayyip Erdogan var det supporterne fra de tre erkerivalene som ledet demonstrantene – og det vakte nesten mer oppsikt enn selve opprøret. Snart var avisene fulle av «Istanbul United» – der supporterne fra Istanbuls tre største klubber viste en historisk solidaritet.

Ekim Caglar er statsviter og skribent – og deltok i opprøret. Les hans innside-rapport fra de voldsomme demonstrasjonene i Istanbul.

Artikeln finns ej på nätet, men enskilda ex kan beställas via tidningens hemsida.

Turkey: A New Progressive Movement in the Making

Article also published in Transform Network.

________________________

Turkey: A New Progressive Movement in the Making

A historical uprising has resulted in new practices, potentially very fruitful for closer investigation for progressives in both Europe and the Middle East.

Finally the progressives had the power to shake the hegemony and be in the center of Turkish politics for a while. It all started withDSC_0486 the trees in Gezi Parki and construction plans of a shopping mall, which quickly spread and grew to be a people’s uprising against Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s arrogance, neoliberal policies, aggressive urban regeneration projects, lack of freedom of speech, gender inequality, homophobia etc.

The country wide protests are more than just an uprising. It’s a proof that the progressives can gather individuals and movements from the whole political spectra. That’s why you can see the flags and hear the slogans of LGBT people, Feminists, Communists, Ultranationalists, Kemalists, Islamists, but also people that label themselves “apolitical” and have never been active in politics before. This movement and uprising is indeed inclusive.

This is an uprising against self-reinforcing prejudices also. Many Turks have lived with the idea that the youth is apolitical, the women submissive and politically inactive and that the civil society is enthusiastic but ineffective. The barricades speak for themselves, with the participation of many young people, among them are a large number of girls and women.

What is perhaps more important is the exchange of experiences between different groupings. There is a critical dialogue going on DSC_0654between historical enemies that have gathered in Taksim. But the progressives and the Left (of all positions and traditions) are clearly determining the future of this uprising. The progressives created the platform for the protests and have been a crucial factor in creating the Commune-like organization of the Taksim Gezi Parki.

In fact, the protesters have controlled a large part of central Istanbul during these protests. Many of the banned tables in the open air can now be seen again in the backstreets of Istiklal Caddesi, while the Taksim Square, of great historic importance for the Left (remember the Taksim Square Massacre 1977) was open for demonstrations on a daily basis. This is a giant democratic leap for the Workers’ movement that fought hard and lost the battle of Taksim Square the 1st of May 2013, when thousands of leftists were brutally attacked with tear gas, water cannons and police brutality while trying to reach the square to make use of their very basic right to protest on May Day.

But after all, the single most important step towards a new progressive movement is the idea behind “the Commune”. Food, water DSC_0424and medical services are free and shared among all protesters. The democratic platform is responsible for the security and cleaning, which functions as good as the welfare service presented by the municipality. You could even find a library there. All this happens thanks to the inclusive and far-reaching understanding of solidarity that pushes the protesters to contribute to all work voluntarily. All decisions are taken after open discussion, where all the protesters are welcome. This is undeniably a participatory democracy project well worth investigating closer, not least since millions of protesters have been included in this partly Socialist experiment during the first weeks of the protests. This will be remembered in history as a short-lived (?) model community, which future political initiatives will refer to and get inspired from, hopefully also beyond the borders of the country.

An important topic remains to be discussed. We don’t know what will happen with this platform when the uprising needs to transform itself into different organizational channels. But what is already confirmed is that the progressives have left the process of waiting for political alternatives and started to build them themselves, to the joy and inspiration of many otherwise unorganized young citizens of Turkey.

I Flamman om varför Turkiet inte längre är vad det var

När mycket av rapporteringen om Turkiet andas krigskorrespondens (och en mindre del är ren våldspornografi) finns det skäl att lyfta fram positiva aspekter om den politik och förändring som faktiskt skapas genom upproret. Detta var utgångspunkten i artikeln nedan, som även går att finna i veckans Flamman.

_________________

Dags att omvärdera bilden av Turkiet

För en liten stund är det äntligen de progressiva som sätter agendan i Turkiet. ”Det vi upplever är den mest genuina, mest Foto: Ekim Caglaroförglömliga, det mest imponerande motståndet i den turkiska historien”, menar kolumnisten Ahmet Altan på T24. Det började med träden i Gezi Parki. Idag är det en landsomfattande resning. Mot aggressiva stadsförnyelseprojekt, premiärminister Recep Tayyip Erdogans arrogans, polisvåld, hoten mot det fria ordet, ojämlikhet, homofobi. Listan kan göras mycket lång.

Bredden är en indikation på protestens inkluderande karaktär. Det syns tydligt på Taksim. Här finns fotbollssupportrar, vänsterrörelser, kemalister, aleviter, hbt-grupper, islamister, ett fåtal ultranationalister och din granne som tidigare aldrig har uttryckt politiska åsikter offentligt.

Resningen är viktig, inte minst för att den bryter fördomar om det turkiska samhället. Fördomarna, som i stor utsträckning har motbevisats, har ofta lyfts fram av inhemska experter genom åren:
1. Turkiets ungdom är apolitisk och fördummad, inte minst
sedan 1980-juntan.
2. Turkiska kvinnor är kuvade och därför ofta politiskt
passiva.
3. Turkiets civilsamhälle är svagt och påverkar inte
samhället i stort.

När protesterna domineras av ungdomar och kvinnor, både i parken och på barrikaderna, förpassas slentrianmässiga analyser till skräphögen. Den tredje fördomen har jag själv övervunnit i den här processen. För inte ens vi anade, när vi höll vakt de där första nätterna med en handfull människor, att det som började som en rörelse för en park som skulle räddas från stadsförnyelseprojekt skulle bli ett regelrätt uppror. Men vi fick det alla bekräftat; de sociala rörelserna bär på en oerhört explosiv kraft. Och människor är beredda att delta i uppror om rörelsen vinner förtroende.

Bilden av Turkiet utomlands har dominerats av ovanstående föreställningar. Ointresset för de sociala rörelserna har i bästa fall varit kännbart, men de har ofta direkt nonchalerats även i kretsar som gör anspråk på att vara intresserade av Turkiet. ”Turkarna är svåra att samarbeta med, till och med vänstern är nationalister” har man sagt. Nationalisterna dansar, sjunger och demonstrerar tillsammans med kurder och socialister just nu. Här finns både kritisk dialog och förmåga att samarbeta. ”Miljörörelserna är ett gäng medelklasshippies” fick jag höra för ett par veckor sedan. Det är just dessa ”medelklasshippies” (där jag själv av någon outgrundlig anledning tycks ingå) som har utgjort den plattform som nu har utvecklat sig till en resning.

Stora problem återstår naturligtvis både i oppositionen och i det turkiska samhället. Men i takt med att man i Taksim övervinner sina fördomar finns det anledning att göra detsamma även utomlands.

När progressiva grupper i Turkiet nu har visat att de kan enas, och även innefatta historiska fiender, finns det behov av ödmjukhet inför de miljoner människor som har tagit till gatorna. Bara den kommunliknande uppbyggnad som i drygt två veckor har kontrollerat Taksim, där till exempel medicinsk hjälp, säkerhet och renhållning, sköts genom gemensamt deltagande, är ett intressant deltagardemokratiskt projekt som kan ge inspiration även utomlands.

Det finns anledning att följa utvecklingen i Turkiet på nära håll. För inspiration, lärdom och solidaritet. Under resningen är ett av de mest hörda slagorden bu daha başlangıç mücadeleye devam, det här är bara början, kampen fortsätter. Det är övertygande när miljoner människor har trotsat alla rädslor och slutat be om och istället börjat skapa politiska alternativ.

Ekim Caglar

Turkiets nya nationalsång

Turkiets nya nationalsång är en gammal fotbollsramsa. Alla på gatorna kan den, alla sjunger med.

Spruta er tårgas, spruta er tårgas
Spruta er tårgas så får vi se
Ta av er hjälmarna
Släpp batongerna
Så får vi se vem som har hjärta och mod

Sık bakalım, sık bakalım
Biber gazı sık bakalım
Kaskını çıkar
Copunu bırak
Delikanlı kim bakalım

Så firade ultras första maj i Istanbul

Och naturligtvis var det Besiktas-gruppen Çarşı som gjorde störst avtryck. Artikeln är på turkiska och publicerades i Evrensel. Med lite känsla och kreativitet går det även att förstå den engelska översättningen.

_____________________

Tribünler 1 Mayıs alanlarına indi

Her hafta oynanan futbol maçlarının aynı zamanda emek mücadelesi için bir deneyim birikimi anlamına gelebileceğini düşünmüş müydünüz? Köyiçi, Beşiktaş Kartal Heykeli önü… Formalar, siyah beyaz atkılar… 1 Mayıs’ın gücüne güç katmaya gelen Çarşı ve Halkın Takımı hazırlanıyor. Artık gelenek olan bir tablo. Taraftarların yaratıcılığı ve tribün disiplini sol için de, halkın mücadelesi için de önemli bir potansiyel taşıyor.

Polis taktiği ortada. Nefes almak bile bir direniş. Barbaros Bulvarında biber gazı yağmurundan sonra gruplar dağılıyor. Ara sokaklarda Fenerbahçe’nin Sol Açık grubu sloganlar eşliğinde Köyiçine doğru hareket ediyor. Meydana varınca sabah temkinli davranan kartallar artık mücadelenin ön saflarında yerini alıyor. Biber gazları geri firlatılıyor, barikatlar kuruluyor ve statlarda duymaya alıştığımız tribün tezahüratları meydanlarda 1 Mayıs için inliyor.

İç saha maçlarında tribünler kurtarılmış bölge sayılır. 1 Mayıs’ta Beşiktaş’ta Kartal Heykeli’nin önünde durum aynı. Sosyal medyada dolanan bir habere göre polisler olayları telsizlerde  “Herkesi dağıttık, Çarşı’yı dağıtamadık” olarak tarif ediyor. Manzarayı gören insanların çoğu buna katılmıştır. Bir daha gördük ki tribün grupları; artık 1 Mayıs meydanlarının ve bütün bir hayat kavgasının içindeki dayanışma pratiğinin doğal bir parçası haline geldi.

“İki üç, daha fazla Vietnam!” var ya. İsterseniz domino teorisi de diyebiliriz. Tribünlerin siyasi aktivistleri siyah beyazdan başka renklere de bürünüyor. Bu sene Mersin İdmanyurdu taraftarlarının Redhack pankartları bu doğrultuda önemli 1 Mayıs izleri bıraktı. Aynı şekilde Galatasaray’ın Tekyumruk grubu ve farklı Karşıyaka, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe Ankaragücü ve Adana Demirspor kesimlerinin Türkiye’nin çesitli yerlerinde alanlarda takım renkleriyle 1 Mayıs’ı kutlaması da bunun birkaç örneği.

Karşılıksız sevmenin aynı zamanda tereddütsüz direnmek anlamına gelebileceğini öğreten bir 1 Mayıs geçirdik. Futbol ve tribünler… Siyaset ve sokaklar… Hâlâ iki farklı alanmış gibi tartışılsa da yeni bir algının da önü artık açılmış görünüyor.

Kultur och kapital i konflikt om Istanbul-biograf

Skriver om konflikten rörande den klassiska Emek-biografen i Istanbul idag. Artikeln finns inte på nätet, men publiceras idag i pappersversionen av Flamman.

__________

Kultur och kapital i konflikt om klassisk biograf

”Polisingripande mot protesterna vid Emek-biografen. Attackera filmintresserade med tårgas mitt under en filmfestival … det här landet är verkligen en actionfilm!” twittrade filmkritikern Alper Turgut när de första bilderna kablades ut den 7 april.Foto Beyza Kural, Bianet

Striden rör den klassiska biografen och scenen Emek i centrala Istanbul. Den ska nu rivas. Sedan flera år har Emek, som även är det turkiska ordet för ”arbete”, varit föremål för en seg dragkamp. På ena sidan har kulturarbetare och vänstergrupper understrukit Emeks historiska och kulturella värde, medan den marknadsvänliga sidan har sett byggnaden som ett potentiellt köpcentrum.

– Att förinta Emek är att förinta en bit av Istanbuls historia. Det är ett slag mot Istanbuls kulturliv, förklarade skådespelaren Tuncel Kurtiz i ett uttalande i samband med demonstrationen med tusentals deltagare som eskalerade i polisingripanden med tårgas, vattenkanoner och arresteringar. Vid demonstrationen deltog även den grekisk-franske regissören Costa-Gavras.

Rivningen har redan börjat. Inget tyder på att Emek överlever, även om en form av flytt planeras och diskuteras. Samtidigt som fler protester är på gång har de första minnesrunorna över Emek redan publicerats. Filmkritikern Atilla Dorsay vid tidningen Sabah gick så långt att han avgick dagen efter demonstrationerna genom att hänvisa till sin artikel från 2011 med rubriken ”Finns inte Emek så finns inte jag”.

Plattformen för protesterna, ”Emek är vårt, Istanbul är vårt”, menar att stängningen av Emek är en del av en medveten politik. De så kallade stadsförnyelseprojekten innebär enligt kritiker att handel och kommers går före kultur och människor, samtidigt som invånarnas demokratiska invändningar förbises.

Tidigare har områden som Sulukule och Tarlabaşı i Istanbul tömts på resurssvaga invånare för att ge plats åt förnyelseprojekt. Nu ser marknaden återigen ut att gå som segrare ur striden, denna gång om Emek.

Ekim Çağlar