Varken glömt eller förlåtet

När hela världen, med rätta, lyfter fram statskuppen mot Salvador Allende i Chile den 11 september 1973 lyser andra historiska militära maktövertaganden med sin frånvaro i debatten. Men militärjuntan från 12 september 1980 som  innebar att Kenan Evren installerades som landets ledare är varken glömd eller förlåten.

Evrens meritlista efter statskuppen 1980:
– 650 000 gripna
– 230 000 politiska domar
– Varav nästan 100 000 personer dömdes för medlemskap i politiska rörelser
– 517 avrättningsdomar
– 50 genomförda avrättningar
– Varav en av de avrättade var kommunisten Erdal Eren, 17 år.
– 300 ouppklarade mord som staten troligen stått för
– 171 döda under tortyrförhör
– 299 döda i fängelser
– 14 döda i hungerstrejker
– 14 000 indragna medborgarskap
– En odemokratisk konstitution (som ännu används)