Om Palme och socialdemokratin i Tvärdrag

Den som läser den socialdemokratiska tidningen Tvärdrag kan ta del av en kritisk essä om socialdemokratin under och efter Olof Palme. Underlaget för texten har varit en bok där Olof Palme, Bruno Kreisky och Willy Brandt diskuterar den demokratiska socialismen.

Tidningen rekommenderas även för folk som står vänster om socialdemokratin. Mitt eget bidrag i det här numret vittnar om den ideologiska bredd, inte minst åt vänster, Tvärdrag erbjuder.

Reklam för det nya numret här.